Welcome visitor you can log in or create an account

Segmentale massage

 Wat is segmentale massage therapie

Het blijkt dat er in het menselijke lichaam samenhangende structuren bestaan die zijn samengesteld uit een ruggenmergsegment, een ruggenmergszenuw, een inwendig orgaan, één of meer spieren, één of meer botten en een huidzone.


Onze wervelkolom kan men vergelijken met een flatgebouw waar in de bovenste zeven verdiepingen (halswervels) en in de onderste vijf verdiepingen (lende wervels), alles volledig geautomatiseerd is, denk aan; waterleiding, elektriciteit, verwarming, riolering enz., dit noemen we het onwillekeurige zenuwstelsel (je kunt je hart niet stoppen enkel door dit te willen).In de tussenliggende 12 verdiepingen (borstwervels) ofwel het willekeurig zenuwstelsel, kan men naar eigen inzicht en wil handelen (je kunt beslissen om iets te pakken of niet). Uit bovenstaande blijkt het verschil tussen ons willekeurig en onwillekeurig zenuwstelsel. Elke wervel is een verdieping waar de zenuwen gezeteld zijn die onze verschillende cellen (b.v. van het bewegingsapparaat en onze organen) prikkelen. Als wij nu weten welke wervel met de bijbehorende zenuwen, het gebied voor b.v. de spieren van de arm verzorgt, kunnen wij via deze plaats een spierklacht in de arm behandelen. Zo'n gebied van het centraal zenuwstelsel noemen wij een metameer.

Een kenmerk van een metameer is dat de verschillende onderdelen elkaar kunnen beïnvloeden. De verbindingen tussen de verschillende onderdelen van een metameer worden segmentale relaties genoemd. Een segment is dat deel van het ruggenmerg waaruit de verbindende ruggenmergszenuw ontspringt. Een voorbeeld van interactie van de verschillende onderdelen van een metameer is het algemeen bekende verschijnsel dat bij hartklachten vaak uitstraling van pijn naar de linkerarm ontstaat. Storingen in inwendige organen en functies daarvan kunnen zich in de huid manifesteren door overgevoeligheid van de overeenkomende huidzone. Verklevingen en intrekkingen zijn in dit verband ook bekende symptomen. In een spier of spiergroep kan de storing zich uiten door een langdurige contractie, waardoor in die spier soms een pijnlijke plek ontstaat. Zo kunnen symptomen van de huid, b.v. roodheid of pijn en spierspanning een aanwijzing zijn voor de conditie van een metameer.

Deze symptomen hoeven echter niet altijd te wijzen op een orgaanafwijking. Het zenuwstelsel en het endocriene systeem werken altijd als een samenhangend geheel. Als door spanning of stress in het zenuwstelsel chronische overbelasting ontstaat, kan het functioneren van spieren en organen gestoord worden. Deze worden immers ook aangestuurd door het zenuwstelsel. Door overbelasting is het zenuwstelsel niet meer in staat de juiste keuzes te maken. De oorzaak van het symptoom ligt dan niet in een orgaan of spier maar bijvoorbeeld in een slechte arbeid-rust-verhouding of psychosociale problemen. Huid en spieren zijn toegankelijk voor therapeutische massageprikkels. Dat betekent dat alle samenhangende elementen binnen die metameer door massage beïnvloed kunnen worden.


Wat doet segmentale massage therapie

Een tweetal andere voorbeelden:
een overbelaste of zieke lever kan zich kenbaar maken via gespannen en dus pijnlijke spieren  van de rechter schouder;
een voortdurende verkeerde houding van de rug kan o.m. tot buiklachten leiden.

Hoe werkt Segmentale Innervatie ?

Langs alle spierranden bevinden zich zenuwen. Door middel van een specifieke massage techniek worden de spierranden op het hoofd, lichaam en de voeten gemasseerd. Afhankelijk van de aard van de klachten kan, tijdens de massage, de nadruk gelegd worden op een bepaald gebied.
De massage heeft een tweeledige uitwerking:

enerzijds wordt de zenuwfunctie, de doorbloeding en daarmee de stofwisseling verbeterd;

anderzijds worden belaste gebieden opgespoord, om die vervolgens met voetreflexzone- therapie te behandelen.

 Segmentale innervatie kan gezien worden als een prima uitbreiding dan wel aanvulling op voetreflexzonetherapie.
Bij welke klachten kan segmentale massage voor verlichting zorgen;
O.a. bij:

  •     RSI (muisarm).
  •     Spierklachten.
  •     Hoofdpijn, migraine.
  •     KNO-klachten.
  •     Gewichts- en/of spijsverteringsproblemen.
  •     Blaasontsteking.
  •     PMS, menstruatie- en overgangsklachten.